top of page

Beleggingsstrategieën - Risicobeheer door Herbalanceren en Diversivicatie

Het uitgangspunt bij beleggen is het streven naar een zo hoog mogelijk rendement tegen het laagst mogelijke risico. Dit wordt vaak bereikt door spreiding. Dit kan zowel door investeringen in meerdere individuele bedrijven als door het gebruik van fondsen die een brede diversificatie bieden over duizenden bedrijven.Het kan ook op een manier dat je jouw geld niet alleen verdeeld onder meerdere bedrijven, maar dat je het geld verdeelt in aandelen én obligaties. Deze effecten worden niet-correlerend genoemd. Dit houdt in dat als de aandelen stijgen, de obligatiemarkt neigt naar een daling en andersom. Maar aandelen geven toch een hoger rendement, waarom zou je dan spreiden? Het bijzondere is: Zelfs in een portefeuille met 70% aandelen en 30% obligaties scheelt dit weinig rendement.

Sterker nog, in een dalende markt beschermt het je zelfs beter tegen een grote daling.


We gaan weer gebruikmaken van een eenvoudig voorbeeldscenario: In dit scenario heb je 100% aandelen die €1000,- waard zijn.

Begin 100% aandelen

Waarde portefeuille

Markt daalt 30%

€700,-

Markt stijgt 7%

€749,-

Markt stijgt 7%

€801,43

In onderstaande tabel heb je voor €700,- aan aandelen en voor €300,- aan obligaties.

70% aandelen

30% obligaties

Waarde aandelen

Waarde obligaties

Totale waarde

Markt daalt 30%

Markt stijgt 5%

€490,-

€315,-

€805,-

Markt stijgt 7%

Markt blijft gelijk

€524,30

€315,-

€839,30

Markt stijgt 7%

Markt blijft gelijk

€561,00

€315,-

€876,00

Je ziet dat er een verschil in waarde zit van bijna 10%, - Dit is de kracht van een gediversifieerde portefeuille in mindere tijden.  Wanneer de mindere tijden aankomen is haast onmogelijk om te voorspellen, maar dat ze er weer een keer aankomen is onvermijdelijk.


Na verloop van tijd kan de verhouding tussen aandelen en obligaties in je portefeuille verschuiven als gevolg van marktbewegingen. Net als in dit voorbeeld wordt de waarde van de aandelen 30% minder waardoor er in verhouding meer obligaties zijn. Het is belangrijk om regelmatig je portefeuille te herzien en zo nodig opnieuw in evenwicht te brengen om je beleggingsdoelstellingen en risicoprofiel te handhaven. In het voorbeeld heeft het ook als voordeel dan je dan aandelen goedkoop bijkoopt. 


Als je kijkt hoelang je een belegging wilt aanhouden spreken we van een horizon. Als je 20 jaren de tijd hebt om je beleggingen te laten groeien spreken we van een lange horizon. Vaak zien we dat mensen vermogen willen opbouwen tot hun pensioen en het daarna in stappen willen aanbreken. Hierbij is er ook een mooie strategie in aandelen/obligaties verhouding die als volgt gaat:


Neem je leeftijd in jaren als percentage voor de obligaties en de rest als het percentage aandelen. Als je 40 jaar oud bent koop je 40% obligaties en 60% aandelen. Ben je jonger dan kan je meer risico nemen. Uiteraard is deze strategie afhankelijk van je doelen. Als je bijvoorbeeld spaart voor de studie van je kinderen zal het geld eerder vrij moeten komen of kan je meer in aandelen stoppen.


Het is belangrijk op te merken dat deze strategieën gebaseerd zijn op lang termijn doelstellingen en persoonlijke financiële situaties, en dat het raadzaam kan zijn om professioneel advies in te winnen voordat je beslissingen neemt over je investeringen die verregaande gevolgen kunnen hebben.

Comments


bottom of page